Dataskyddsbestämmelser

1. Dataskyddsdeklaration
Leverantör och ansvarig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning
SomnoMed AG
(härefter SOM)
Baarerstrasse 125
6300 Zug/ Schweiz
Telefon: +41 (0) 41 501 46 40
Fax: +41 (0) 41 501 46 42
E-post: info@somnomed.com
Internet: http://www.somnomed.com


SOM arbetar med att utveckla och utforma, skapa, distribuera och sälja tandmedicinska, tandtekniska och humanmedicinska produkter och apparater samt erbjuda tjänster i sammanhang med de nämnda produkterna och apparaterna.
Handelsregisternummer: CHE-113.950.331
Dataskyddskoordinator: EUDataProtection@somnomed.com

2. Giltighetsområde
2.1 Via denna dataskyddsdeklaration får du som användare information om varför, hur och i vilken omfattning den ansvarige leverantören inhämtar och använder dina personuppgifter.
2.2 Bundesgesetz über den Datenschutz utgör den rättsliga grunden för dataskyddet (Datenschutzgesetz, DSG) och den Europeiska unionens dataskyddsbestämmelser (härefter dataskyddsrättsliga bestämmelser).
2.3 Våra medarbetare och samarbetspartners har förbundit sig att följa alla tillämpliga dataskyddsrättsliga bestämmelser.
2.4 Följande information ger dig en översikt över hur SOM säkerställer detta skydd och vilken typ av data som inhämtas till vilket syfte.
2.5 Om du har frågor eller vill meddela oss någonting som avser dataskydd kontaktar du den dataskyddsansvarige hos SOM som du når via e-postadressen EUDataProtection@somnomed.com eller via vanlig post under ovannämnda adress till SomnoMed AG.


3. Registrering av allmän information
Varje gång du besöker våra Internetsidor registreras automatiskt information av oss eller vår webbplatsoperatör. Denna information som lagras i så kallade serverloggfiler är av allmän karaktär och kan inte spåras till dig som person.
Vi registrerar bland annat: Namnet på webbsidan, filen, datum, datamängd, webbläsare och -version, operativsystem, din domännamnet för din Internetleverantör, referrer-url (den sida från vilken du kom när du besökte vår webbplats) samt din IP-adress.


Utan dessa uppgifter är det inte tekniskt möjligt att leverera och visa innehållet på vår webbplats. På så sätt är det nödvändigt att vi registrerar dessa uppgifter. Vi använder dessutom anonym information för statistiska ändamål. Denna hjälper oss att förbättra vårt utbud och våra tekniska funktioner. Vi förbehåller oss även rätten att i efterhand kontrollera loggfilerna, om vi misstänker att någon har använt vår webbplats på ett olagligt sätt.


4. Hur vi hanterar personuppgifter
Definition: Som personuppgifter räknas all information med vars hjälp man kan identifiera enskilda personer. Dessa uppgifter är således av sådan karaktär att de kan kopplas till enskilda personer.


Till dessa personuppgifter räknas t.ex. för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress.


Dessa uppgifter samlas endast in, används och lämnas ev. vidare av leverantören om detta uttryckligen medges av dataskyddslagstiftningen eller om användaren godkänner att vi samlar in, behandlar, använder och lämnar vidare dessa uppgifter.


5. Personuppgifter
5.1 För att skapa en order samlar vi alltid in och sparar följande uppgifter:
Allmänna uppgifter om beställaren för den aktuella ordern:

  • För- och efternamn
  • Företagsnamn
  • Land
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Ort
  • Telefon
  • E-postadress
    (Härefter personuppgifter).


5.2 SOM och dess samarbetspartner använder endast personuppgifter till andra syften än de som anges om så krävs för att tillvarata tungt vägande intressen för tredjepart eller för att bemöta risker för rikets eller allmänhetens säkerhet samt att bistå vid brottsutredningar i enlighet med artikel 14 i schweizerischen Bundesverfassung och federala dataskyddsrättsliga bestämmelser (Datenschutzgesetz, DSG).


5.3 De aktuella personuppgifterna sparas och behandlas endast på servrar i den Europeiska unionen.


6. Utföra avgiftsbelagda tjänster
För att vi ska kunna utföra avgiftsbelagda tjänster, ber vi användarna att lämna ytterligare uppgifter. Detta gäller till exempel för betalningsinformationen.
För att dina uppgifter ska överföras på ett säkert så sätt som möjligt, arbetar vi med kryptering (t.ex. SSL) via HTTPS som motsvarar den senaste beprövade tekniken.

7. Nyhetsbrev
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, använder vi endast de uppgifter som du lämnar för det avsedda ändamålet för att informera dig för denna tjänst eller för relevanta förhållanden kring prenumerationen. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter till tredjepart.


Du behöver en (giltig) e-postadress för att ta emot vårt nyhetsbrev. Vi sparar även den IP-adress som du använde när du registrerade dig för vårt nyhetsbrev, samt det aktuella datumet. Vi kan använda dessa uppgifter för att styrka missbruk, t.ex. om en obehörig person har registrerat sig för vårt nyhetsbrev. För att därutöver säkerställa att e-postadresser inte missbrukas och anges i vårt system av andra personer, arbetar vi med en så kallad dubbel opt-in-procedur i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för denna procedur protokollförs även beställningen av nyhetsbrevet samt den e-postbekräftelse som vi skickar och tar emot.


Du kan när som helst upphäva ditt godkännande till att vi sparar dina uppgifter, din e-postadress och att vi använder den för att skicka nyhetsbrev till dig. För att du lätt ska kunna avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, har vi en motsvarande länk på nyhetsbrevet och på vår webbsajt. Du kan även meddela oss om du vill avsluta din prenumeration, genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som du hittar i detta dokument.


8. Kontaktformulär
Om du kontaktar oss via vårt onlineformulär eller via e-post, sparar vi de uppgifter som du lämnar för att besvara din fråga och kunna ställa ev. uppföljningsfrågor.

9. Länkar till tjänster och innehåll från tredjepart
Vårt sortiment omfattar bland annat innehåll, service och tjänster från andra leverantörer. Detta inkluderar t.ex. kartor som tillhandahålls av Google Maps videofilmer från YouTube samt grafik och bilder från andra webbsidor. För att dessa data ska kunna laddas och visas i användarens webbläsare, måste den aktuella IP-adressen överföras. Leverantören (härefter ”tredjeparts-leverantören) registrerar på så sätt respektive användares IP-adress.


Även om vi försöker att endast anlita tredjeparts-leverantörer som enbart behöver IP-adresser för att kunna leverera innehåll, kan vi inte påverka om den aktuella IP-adressen av. sparas för andra ändamål. Denna procedur kan bland annat användas för statistiska ändamål. Om vi får reda på att IP-adressen sparas, informerar vi användarna om detta.


10. Cookies
Vi använder så kallade cookies på våra webbsidor. Cookies är textfiler som sparas på din dator via vår server. De innehåller information om din webbläsare, IP-adress, operativsystem och Internetanslutningen. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredjepart eller kopplas ihop med personuppgifter utan ditt uttryckliga medgivande.
Cookies används främst till två olika ändamål. De hjälper oss att förenkla för dig när du navigerar på våra sidor och ser till att webbplatsens innehåll visas korrekt. De används inte för att sprida skadlig kod eller för att starta program.


Du som användare kan öppna våra webbsidor även utan cookies. För detta måste du ändra inställningarna i din webbläsare på motsvarande sätt. Se hjälpfunktionen i din webbläsare för mer information om hur du inaktiverar cookies. Observera att vissa funktioner på vår webbplats ev. inte fungerar fullt ut och att sidorna inte går att använda lika enkelt som vanligt om du inaktiverar cookies.

11. Insticksprogram från Facebook
På våra webbsidor använder vi insticksprogram från det sociala nätverket Facebook (adress: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Du identifierar insticksprogrammen via gilla-knappen eller Facebook-logotypen. Du hittar en översikt över dessa program här: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/
När du öppnar en av våra webbsidor som har ett Facebook-insticksprogram, upprättas en direkt anslutning till Facebook. Vi kan inte påverka hur och i vilken utsträckning som Facebook samlar in, sparar och behandlar uppgifter. Vi kan här endast informera dig om vad vi känner till.


Facebook reda på att du öppnat våra webbsidor via det aktuella insticksprogrammet. Detta gäller även för användare som inte har något konto hos Facebook. I såna fall är det möjligt att Facebook sparar din IP-adress.


Om du är med på Facebook i inloggad, kan Facebooks insticksprogram koppla ihop ditt användarkonto med din åtkomst till våra sidor. Insticksprogrammen överför dessutom alla dina åtgärder, om du t.ex. klickar på gilla-knappen eller skriver en kommentar.


Om du vill förhindra att Facebook sparar sådana uppgifter om dig, loggar du ut från Facebook innan du besöker våra webbsidor. Du kan även blockera insticksprogram med hjälp av tilläggsprogram till din webbläsare (t.ex. Facebook Blocker).
Du hittar mer information om dataskyddsbestämmelserna, om syftet och omfattningen av dataregistreringen och -behandlingen samt möjligheter till inställningar för att skydda ditt privatliv hos Facebook, på följande länk: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.
12 Insticksprogram från Twitter
Våra webbsidor använder funktioner från tjänsten Twitter. Dessa tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter erbjuder den så kallade ”tweet“-funktionen. När du använder Twitters funktioner på våra webbsidor, kopplas de webbsidor som du har besökt till ditt Twitter-konto, vilket ev. även meddelas till andra användare. Här överförs även uppgifter till Twitter.


Vi som leverantör får inte någon information om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur de används. Du hittar mer information om detta i Twitters dataskyddsdeklaration på http://twitter.com/privacy.Twitter erbjuder dig även mjöligheten till att själv fastställa dina dataskyddsinställningar på: http://twitter.com/account/settings.

13. Sparsamhet med uppgifter
Vi sparar endast personuppgifter enligt principerna om dataminimering och sparsamhet med data så länge som detta är nödvändigt eller som detta krävs på grund av tillämpliga lagar och föreskrifter (lagstadgad lagringstid). När syftet med den insamlade informationen har uppfyllts, spärrar eller raderar vi uppgifterna.

14. Din rätt att få information eller korrigera, spärra, radera uppgifterna eller att begära att vi slutar behandla dina uppgifter
Du har rätt att få kostnadsfri information om vilka av dina personuppgifter som vi sparar och att begära att få ut dem eller att vi korrigerar, spärrar eller raderar dem. Undantag: Den aktuella lagringen av uppgifter krävs för att fullfölja ett affärsavtal eller att uppgifterna lyder under en lagstadgad arkiveringsskyldighet.
För detta kontaktar du vår dataskyddskoordinator (kontaktuppgifter: se ovan punkt 1).


För att en dataspärr ständigt ska kunna beaktas, måste vi spara uppgifterna i en spärrfil för kontrolländamål. Om det inte finns någon lagstadgad arkiveringsskyldighet, kan du även begära att vi raderar uppgifterna. I annat fall spärrar vi uppgifterna om du begär detta.


15. Ändringar av denna dataskyddsdeklaration
Vi förbehåller oss när som helst rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration, så att den alltid uppfyller aktuella lagstadgade skyldigheter. Detta gäller även för de fall där vi måste uppdatera denna dataskyddsdeklaration på grund av nya eller ändrade tjänster, till exempel nya servicetjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller då nästa gång du besöker vår webbplats.

Version: 2018-03-28

CONECTAME

Estaremos encantados de presentarle y conectarle con dentistas cualificados en el campo de la medicina dental del sueño.