Impressum

Aanbieder en verantwoordelijke afdeling zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming

SomnoMed AG
(hierna „SOM“ te noemen)
Baarerstrasse 125
CH – 6300 Zug
Telefoon: +41 (0) 41 501 46 40
Fax: +41 (0) 41 501 46 42
E-mail: info@somnomed.com
Web: https://www.somnomed.com

Het bedrijf heeft de ontwikkeling en vormgeving, de productie, de verkoop en de handel met tandheelkundige en geneeskundige producten en toestellen evenals het aanbieden van services in verband met de genoemde producten en toestellen tot doel.
Handelsregisternummer: CHE-113.950.331
Privacycoördinator: EUDataProtection@somnomed.com
Handelsregisterdienst: Zug/Zwitserland

Uitsluiting van aansprakelijkheid
SomnoMed staat op geen enkele wijze in voor de inhoudelijke correctheid, exactheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen SomnoMed vanwege schade van materiële of immateriële aard, die zijn ontstaan uit de toegang tot of het gebruik resp. niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de verbinding of door technische storingen, worden uitgesloten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. SomnoMed behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Productinformatie
Alle medische informatie is uitsluitend algemene informatie. Deze is geen vervanging voor een advies van een erkende arts of een andere beroepskracht uit de gezondheidszorg.
De op deze website beschreven producten zijn niet in alle landen verkrijgbaar. Vooral bij verschillende artikelnummers van een product voldoen de Europese producten aan de richtlijn voor medische producten (93/42/EEG) evenals aan de lokale voorschriften en zijn voorzien van een CE-markering. Producten zonder CE-markering mogen in Europa niet worden verkocht.


Productspecificaties kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.


Aansprakelijkheid voor links
Verwijzingen en links naar websites van derden liggen buiten ons verantwoordelijkheidsbereik. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites vinden op eigen risico van de gebruiker plaats.

Privacybescherming
Gebaseerd op artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de privacyrechtelijke bepalingen van de bond (Datenschutzgesetz, DSG) heeft ieder persoon aanspraak op bescherming van zijn privacy evenals op bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Wij leven deze bepalingen na. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en noch aan derden verkocht, noch doorgegeven.


In nauwe samenwerking met onze hosting-providers doen wij ons best om de databases zo goed mogelijk tegen vreemde toegang, verlies, misbruik of vervalsing te beschermen.


Bij de toegang tot onze website worden de volgende gegevens in logfiles opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, browser-aanvraag en algemene overgedragen informatie over het besturingssysteem of de browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme analyses, zodat trends herkenbaar zijn, aan de hand waarvan wij onze aanbiedingen kunnen verbeteren.
Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-button)


In onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of aan de “Like-button” op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u de Facebook “Like-button” aanklikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhouden van onze pagina’s met uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toekennen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgegeven gegevens evenals van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek van onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toekennen, dient u uit uw Facebook-gebruikersaccount uit te loggen.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter
In onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” zullen de door u bezochte websites gelinkt worden aan uw Twitter-account en aan andere gebruikers bekend worden gemaakt. Daarbij worden o.a. gegevens zoals IP-adres, type browser, opgeroepen domeinen, bezochte sites, provider, apparaat- en applicatie-ID’s en zoekbegrippen aan Twitter doorgegeven.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgegeven gegevens evenals van het gebruik ervan door Twitter. Op basis van de constante actualisering van de privacyverklaring van Twitter, verwijzen wij u naar de actuele versie op http://twitter.com/privacy.
Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u in de account-instellingen op http://twitter.com/account/settings wijzigen. Bij vragen kunt u contact opnemen met privacy@twitter.com.

Versie: 28-03-2018

CONECTAME

Estaremos encantados de presentarle y conectarle con dentistas cualificados en el campo de la medicina dental del sueño.