Tietosuoja

1.Tietosuojaselvitys
Tarjoaja ja vastuun kantaja tietosuojalain mukaan
SomnoMed AG
(seuraavassa “SOM”)
Baarerstrasse 125
6300 Zug/ Switzerland
Puhelin: +41 (0) 41 501 46 40
Faksi: +41 (0) 41 501 46 42
Sähköposti: info@somnomed.com
Verkkosivut: http://www.somnomed.com
Yritys kehittää, valmistaa ja myy hammastieteessä ja ihmislääketieteessä käytettäviä tuotteita ja laitteita sekä tarjoaa näihin tuotteisiin ja laitteisiin liittyviä palveluja.
Kaupparekisterinumero: CHE-113.950.331
Tietosuojakoordinaattori: EUDataProtection@somnomed.com

2. Voimassaoloalue
2.1 Käyttäjä saa vastuussa olevalta tarjoajalta tietosuojaselvityksen avulla tietoa omien tietojen lajista, laajuudesta, käyttötarkoituksesta, keruusta ja käytöstä.
2.2 Tämän tietosuojan oikeudelliset puitteet perustuvat liittotasavallan tietosuojaa koskevaan lakiin (tietosuojalaki, DSG) sekä Euroopan unionin tietosuojamääräyksiin (seuraavassa “tietosuojaoikeudelliset määräykset”).
2.3 SOM velvoittaa työntekijänsä ja yhteistyökumppaninsa noudattamaan näitä tietosuojaoikeudellisia määräyksiä.
2.4 Seuraavassa on esitetty yleiskuvaus siitä, miten SOM takaa tämän suojan ja minkälaisia tietoja kerätään mitäkin tarkoitusperää varten.
2.5 Kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä SOMiin sähköpostitse EUDataProtection@somnomed.com tai kirjeitse, ks. SomnoMed AG:n osoite yläpuolelta.

3. Yleisen tiedon kerääminen
Kun tämä tarjous haetaan, keräämme tai verkkotilan tarjoaja kerää automaattisesti tietoa. Tämä tieto, jota kutsutaan myös palvelimen lokitiedostoiksi, ovat luonteeltaan yleisiä ja eivätkä ne sisällä tietoa henkilöllisyydestäsi.
Mm. seuraavat tiedot kerätään: Verkkosivun nimi, tiedosto, päiväys, tietomäärä, verkkopalvelin ja verkkopalvelimen versio, käyttöjärjestelmä, Internetin tarjoajan toimialuenimi, viittaajan URL-osoite (sivu, josta pääsit tarjoukseemme) sekä IP-osoite.
Ilman näitä tietoja ei teknisesti ole osittain mahdollista toimittaa ja esittää näiden verkkosivujen sisältöjä. Sikäli näiden tietojen kerääminen on ehdottomasti tarpeellista. Tämän lisäksi käytämme anonyymisti tietoa tilastotietoja varten. Ne auttavat meitä optimoimaan tarjouksen ja tekniikan. Pidätämme itsellämme oikeuden tarkastaa jälkikäteen lokitiedostot, jos epäilemme, että tarjouksiamme hyödynnetään lain vastaisesti.


4. Henkilökohtaisten tietojen käsittely
Määrittely: Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Kyseessä on siis tiedot, joiden avulla henkilö voidaan jäljittää.
Näitä henkilöön liittyviä tietoja ovat mm. etunimi ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
Tarjoaja kerää nämä tiedot, hyödyntää niitä ja antaa niitä tarvittaessa eteenpäin vain, mikäli laki sallii tämän selvästi tai käyttäjä on antanut luvan tietojen keräämiseen, käsittelyyn, hyödyntämiseen ja eteenpäin luovuttamiseen.

5. Henkilöön liittyvät tiedot
5.1 Tilauksen laatimisen yhteydessä sinulta pyydetään seuraavia tietoja, jotka tallennetaan:
Yleiset palvelun tarjoamiseen vaadittavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi,
  • yrityksen nimi
  • Maa
  • Katuosoite
  • Postinumero
  • Paikkakunta
  • Puhelin
  • Sähköpostiosoite,
    (seuraavassa “henkilökohtaiset tiedot”).

5.2 SOM ja sen liikekumppanit käyttävät yllä olevia tietoja johonkin muuhun kuin ylläolevaan tarkoitukseen vain, mikäli Sveitsin perustuslain artiklan 14 sekä tietosuojaa koskevien määräysten (tietosuojalaki, DSG) mukaan näitä tietoja esim. säilytettävä kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi tai jos kyseessä on valtion turvallisuutta tai yleistä turvallisuutta koskevien vaarojen torjuminen tai rikollisten toimintojen seuraaminen.
5.3 Henkilökohtaiset tiedot tallennetaan yksinomaan Euroopan unionin palvelimille ja niitä käsitellään yksinomaan näillä palvelimilla.

6.Maksullisten palvelujen tuottaminen
Jotta voisimme tuottaa maksullisia palveluja, esitämme muutamia lisäkysymyksiä. Tämä koskee esim. maksua koskevia tietoja.
Jotta tiedot voitaisiin siirtää turvallisesti, käytämme työssämme koodausmenetelmää(SSL) HTTPS:n kautta, jotka vastaavat tekniikan tasoa.

7. Uutiskirje
Jos ilmoittaudut uutiskirjeemme lukijaksi, käytämme antamasi tietoja yksinomaan tätä tarkoitusta varten tai välittääksemme sinulle tämän palvelun ja rekisteröinnin kannalta tärkeää tietoa. Näitä tietoja emme anna kolmannelle osapuolelle.
Uutiskirjeen vastaanottamiseen vaaditaan voimassa oleva sähköpostiosoite. Lisäksi tallennamme IP-osoitteen, jonka kautta olet ilmoittautunut uutiskirjeen lukijaksi sekä päiväyksen, jolloin tilasit uutiskirjeen. Käytämme näitä tietoja todisteena väärinkäyttöä vastaan, jos vieras sähköpostiosoite ilmoitetaan uutiskirjettä varten. Jotta voisimme lisäksi varmistaa, että ulkopuolinen henkilö ei ilmoita sähköpostiosoitetta uutiskirjeen lukijaksi, käytämme työssämme lain mukaista noin sanottua “Double-Opt-In”-menetelmää. Tämän menetelmän puitteissa kirjataan uutiskirjeen tilaus, vahvistussähköpostin lähetys ja ilmoitusvahvistuksen saapuminen ylös.

Voit peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi tietojesi ja sähköpostiosoitteesi tallentamiseen ja käyttämiseen uutiskirjeen lähettämistä varten. Peruamista varten löydät jokaisen uutiskirjeen lopusta sekä verkkosivuiltamme linkin uutiskirjeen peruuttamista varten. Lisäksi sinulla on mahdollisuus ilmoittaa peruuttamisesta tässä dokumentista löytyvän osoitteen kautta.


8.Yhteydenottokaavake
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottokaavakkeen avulla, tallennamme ilmoittamasi tiedot, jotta voimme vastata kyselyysi ja esittää mahdollisia tähän liittyviä kysymyksiä.

9.Kolmannen osapuolen palvelut ja sisällöt
Tarjouksemme käsittää lisäksi muiden tarjoajien sisältöjä ja palveluja. Näitä ovat mm. Google-Mapsin kartat, YouTuben videot sekä muiden verkkosivujen grafiikat ja kuvat. Jotta nämä tiedot voidaan hakea käyttäjän palvelimelle ja käyttäjä voi hyödyntää niitä, tähän tarvitaan ehdottomasti IP-osoite. Tarjoaja (seuraavassa “kolmas tarjoaja”) saa siis käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen.

Vaikka olemme nähneet vaivaa siitä, että käytämme ainoastaan kolmannen tarjoajan palveluja, jotka tarvitsevat vain IP-osoitteen sisältöjen toimitusta varten, emme pysty vaikuttamaan siihen, tallennetaanko IP-osoite. Tämä toiminto palvelee ennen kaikkea statistisia päämääriä. Mikäli saamme tietoa siitä, että IP-osoite tallennetaan, ilmoitamme siitä käyttäjillemme.

10.Evästeet
Tämä verkkosivu käyttää noin sanottuja evästeitä. Kyseessä on tekstitiedot, jotka tallennetaan palvelimelta tietokoneellesi. Saat tietoa palvelimesta, IP-osoitteesta, käyttöjärjestelmistä sekä Internet-yhteydestä. Emme jaa näitä tietoja kolmannelle osapuolelle emmekä yhdistä niitä ilman suostumustasi henkilökohtaisiin tietoihin.
Evästeillä on ennen kaikkea kaksi tehtävää. Ne auttavat meitä helpottamaan navigointiasi sivuillamme ja mahdollistavat verkkosivujen oikeanlaisen näyttämisen. Niitä ei käytetä virusten syöttämiseen tai ohjelmien käynnistämiseen.

Käyttäjän on mahdollista selailla tarjouksiamme myös ilman evästeitä. Tätä varten selaimen vastaavia asetuksia pitää muuttaa. Katso selaimesi ohjeista, miten evästeet poistetaan käytöstä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että verkkosivujemme jotkut toiminnot sekä verkkosivujemme käyttö saattavat vaikeutua.

11.Facebook Social Plug-in
Yhdistämme verkkosivuillamme Facebookin sosiaalisen verkon Plug.ins-toimintoja (osoite: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Yleiskuva plug-in -toiminnoista: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ – tykkää-painike tai Facebookin logo.

Jos haet jonkin verkkosivun Facebook plug-in -toiminnon avulla, suora yhteys Facebookiin syntyy. Minkälaisia tietolajeja Facebook tallentaa tai käsittelee ja miten paljon, tähän emme voi vaikuttaa. Voimme antaa sinulle vain tietoa siitä, mitä me itse tiedämme.


Facebookille kerrotaan plug-in-järjestelmän avulla, että olet käynyt tarjouksemme vastaavalla sivulla. Tämä koskee myös käyttäjiä, jotka eivät ole rekisteröitynä Facebookiin. Tässä tapauksessa on mahdollista, että Facebook tallentaa IP-osoitteen.
Jos olet Facebookin käyttäjä ja kirjautunut sisään, Facebook voi tunnistaa selvästi verkkosivun hakemisen Facebookin plug-in-toiminnon avulla. Sen lisäksi plug-in-toiminnot välittävät kaikki vuorovaikutteiset toiminnot, jos esim. käytät tykkää-painiketta tai kirjoitat kommentit.


Jotta voitaisiin estää, että Facebook tallentaa tietoja sinusta, kirjaudu ulos Facebookista, ennen kun käyt sivuillamme. Voit myös estää plug-in-toiminnot käyttämällä palvelimen lisäystoimintoja (esim. “Facebook esto”).
Jos haluat lisätietoa Facebookin tietosuojamääräyksistä, tietojen keräämisen käyttötarkoituksesta ja laajuudesta sekä yksityissuoja-asetuksista, ks.: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.


12. Twitter Social Plugin
Tämä sivusto hyödyntää Twitter-palvelun toimintoja. Tämän tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter tarjoaa ns. “Tweet” – toiminnon. Jos käytät tätä Twitterin toimintoa verkkosivuillamme, käyttämäsi verkkosivut yhdistetään Twitter-tiliisi ja näin muiden käyttäjien tietoon. Samalla tietoja siirretään myös Twitteriin.


Tarjoajana emme saa tietoa välitettyjen tietojen sisällöstä ja käytöstä Twitteriltä. Lisätietoa, ks. Twitterin tietosuojaselvitys linkistä http://twitter.com/privacy.Twitter tarjoaa sinulle mahdollisuuden muuttaa tietosuojasi asetuksia linkistä: http://twitter.com/account/settings.


13. Tietojen säilyttäminen
Henkilökohtaiset tiedot säilytetään tietojen kerääntymisen välttämiseksi vain niin kauan kuin tarpeellista ja lakisääteiset määräykset vaativat tätä (lakisääteinen tallennusaika). Jos kerätty tieto osoittautuu tarpeettomaksi tai jos tallennusaika päättyy, lukitsemme tai poistamme tiedot.


14. Oikeudet saada tietoa, oikaista, lukita ja poistaa tietoja sekä esittää tietoihin liittyvä vastalause
Sinulla on oikeus saada tietoa ilmaiseksi meidän tallentamista henkilökohtaisista tiedoista sekä vaatia tietojen oikaisemista, lukitsemista ja/tai poistamista. Poikkeustapaukset: Kyseessä on pakollinen tietojen tallentaminen liiketoimintoja varten tai tietoja koskee lakimääräinen säilytysvelvollisuus.


Näitä tarkoitusperiä varten, ole hyvä ja ota yhteyttä tietosuojakoordinaattoriimme (yhteystiedot, ks. kohta 1 yläpuolelta).


Jotta tietosuojan voisi huomioida aina, on tietoja säilytettävä tarkastusta varten lukitussa tiedostossa. Jos lakimääräistä arkistointivelvollisuutta ei ole, voit myös vaatia tietojen poistamista. Muutoin lukitsemme tiedot, mikäli haluat tätä.


15. Tietosuojaselvityksen muutokset
Jotta voisimme taata, että tietosuojaselvityksemme olisi aina ajan tasalla ja vastaa lakisääteisiä määräyksiä, pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin. Tämä pätee myös silloin, kun tietosuojaselvitystä pitää mukauttaa uusien tai muutettujen palvelujen, kuten huoltopalvelujen vuoksi. Uusi tietosuojaselvitys näytetään sinulle, kun käyt seuraavan kerran sivuillamme.

Versio: 28-03-2018

CONECTAME

Estaremos encantados de presentarle y conectarle con dentistas cualificados en el campo de la medicina dental del sueño.